• Chỉ tên miền tới website hoặc blog có sẵn YES
  • Chỉ tên miền tới địa chỉ ip host hoặc máy chủ riêng YES
  • Ổn định 100% tên miền của bạn được quản lý tại 12 máy chủ cloud DNS YES
  • Cài đặt nhiều ứng dụng website trên 1 tên miền VD: (you.kute.vn/forum, you.kute.vn/gestbook) ...YES
Đăng ký tên miền youname.kute.vn 
Xin vui lòng nhập tên miền của bạn mong muốn và bấm vào " kiểm tra "
(không có dấu cách hay các ký tự đặc biệt, chỉ cần AZ, az, 0-9, " - ")
.kute.vn